WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Nawigacja

 

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ

UWAGA!
Podział studentów do grup językowych znajduje się na stronie Studium Języków Obcych w zakładce „Informacje dla studentów” >>> TUTAJ <<<

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

I ROK

Podział studentów na podgrupy laboratoryjne

Rozkład zajęć:

uwaga: w grupie A zostały zmienione zajęcia Xo i Mf. – 02.10.2017 r.

171NC_A1

171NC_A2

171NC_B1

171NC_B2

171NC_C1

171NC_C2

II ROK

Podział na podgrupy 

Rozkład zajęć: uaktualniony na 11.10.2017, w grupach A2 i B2 zmiana lab. z Ea.

Zmiana zajęć z przedmiotu podstawy zarządzania i organizacji !!!

161NC_A1

161NC_A2

161NC_B1

161NC_B2

III ROK

Podział na podgrupy >>> TUTAJ <<<

Rozkład zajęć:

151NC_A1

151NC_A2

151NC_B1

151NC_B2

IV ROK

Kurs – Przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej.

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

I ROK

Rozkład zajęć:

171NM

II ROK

Rozkład zajęć:

161NM

3. NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

III ROK

Rozkład zajęć 151NI