WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Harmonogram rekrutacji dodatkowej

STUDIA STACJONARNE

Rozpoczęcie rejestracji:

19.07.2017 r.

Zakończenie rejestracji:

20.09.2017 r.

Ogłoszenie listy przyjętych:

22.09.2017 r.

Składanie dokumentów:

13.09.2017 r.

godz. 12.00 – 18.00

oraz

14-20.09.2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)

godz. 09.00 – 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Biblioteka Główna AMW

Składanie dokumentów:

19.07 – 11.09.2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)

godz. 09.00 – 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat WNiUO

e-mail:

rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl

Informacje dodatkowe