WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

CCNA

Cisco Networking Academy

Akademia Marynarki Wojennej zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco „Cisco Networking Academy”.

W Lokalnej Akademii CISCO w naszej Uczelni prowadzone są autoryzowane szkolenia kształcące specjalistów sieci komputerowych oraz osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów w nowoczesnych sieciach IT.

Obecnie realizujemy kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate)Routing&Switching 6.0 uczący podstaw działania sieci komputerowych opartych na protokołach TCP/IP oraz budowy, projektowania i zarządzania infrastrukturą sprzętową sieci w oparciu o technologie firmy Cisco. Ponadto kursanci nabywają gruntownych umiejętności w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeń sieciowych CISCO (switche oraz routery).

Szkolenie CCNA Routing&Switching jest przeznaczone dla osób na wielu poziomach kształcenia, włączając szkolnictwo wyższe, szkoły średnie i zawodowe. Kurs stanowi kompleksowy zakres zagadnień sieciowych zapewniając zdobycie doświadczenia praktycznego oraz zawodowego rozwoju umiejętności. Kurs nie wymaga żadnej początkowej wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły budujące sieć Internet poprzez realizację ćwiczeń praktycznych wykonywanych na przełącznikach i routerach Cisco. Nie jest wymagana żadna początkowa wiedza z zakresu sieci komputerowych, a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows oraz wykorzystania przeglądarki www. W trakcie kursu przyda się jednak umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Program kursu wymusza wnikliwą analizę problemów występujących w sieciach komputerowych oraz wykorzystanie wiedzy praktycznej. Szkolenie dostarcza uczestnikom możliwości zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do projektowania, instalowania, konfigurowania oraz utrzymania sieci teleinformatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw i operatorów. Po ukończeniu kursanci mogą też kształcić się dalej i uzyskiwać wyższe szczeble certyfikatów branżowych. Dodatkowe informacje o kursie można znaleźć na stronach firmy Cisco lub tutaj.

Kurs CCNA Routing&Switching przygotowuje do zdania egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu CCNA (CISCO Certified Network Associate) odbywającego się w wyznaczonych certyfikowanych ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce.

Udział w szkoleniu mogą wziąć studenci i absolwenci AMW, studenci innych uczelni oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami prowadzonego szkolenia w dalszych podstronach naszej witryny.

 

Program kursu CCNA

Routing&Switching

 

Kurs „CCNA Routing&Switching” jest podstawowym autoryzowanym kursem firmy Cisco i stanowi ważny stopień w ścieżce certyfikacyjnej. Uczestnicy kursu nabywają gruntownych umiejętności do sprawnego projektowania i budowania oraz bieżącej obsługi małych i średniej wielkości sieci komputerowych.

Całość szkolenia CCNA to 4 logiczne moduły, nazywane przez Cisco semestrami. Semestr to jednostka umowna i nie należy go kojarzyć z semestrem akademickim czy szkolnym. Zwykle zakłada się, że materiał przewidziany na jeden semestr realizuje się w około 50-70 godzin lekcyjnych, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników. Istnieją także bardzo intensywne kursy realizujące materiał CCNA w jeden tydzień. Nasz kurs obejmuje łącznie 260 godzin lekcyjnych i realizujemy go w przeciągu czterech semestrów akademickich. Uczestniczenie w kolejnym semestrze jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu poprzedniego.

Program nauczania jest zrealizowany w taki sposób, aby przygotować słuchacza do zdania egzaminu certyfikującego (CCNA 200-120) na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate – CCNA).

Program kursu CCNA Routing&Switching (6.0)

Semestry:

I. Wprowadzenie do sieci (Introduction to Networks)

1. Poznawanie sieci

2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)

3. Protokoły i komunikacja w sieci

4. Dostęp do sieci (warstwa łącza danych oraz warstwa fizyczna)

5. Ethernet

6. Warstwa sieciowa

7. Warstwa transportowa

8. Adresacja IP

9. Podsieci IP

10. Warstwa aplikacji

11. To jest sieć!

II. Podstawy routingu i przełączania (Routing and Switching Essentials)

1. Wprowadzenie do sieci przełączanych

2. Podstawowa konfiguracja przełącznika

3. Sieci VLAN

4. Podstawy routing

5. Routing między sieciami VLAN

6. Routing statyczny

7. Routing dynamiczny

8. Protokół OSPF działający w pojedynczym obszarze

9. Listy kontroli dostępu (ACL)

10. DHCP

11. Translacja adresów sieciowych dla IPv4

III. Skalowanie sieci (Scaling Networks)

1. Projekt lokalnej sieci komputerowej

2. Skalowanie sieci VLAN

3. STP (Spanning Tree Protocol) – Protokół drzewa rozpinającego

4. EtherChannel i HSRP (Hot Standby Routing Protocol)

5. Routing dynamiczny

6. Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol) – Hybrydowy protokół trasowania

7. EIGRP – Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów

8. OSPF dla pojedynczego obszaru (Open Shortest Path First) – Protokół trasowania oparty o analizę stanu łącza

9. Wielo obszarowe OSPF

10.OSPF – zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów

IV. Łączenie Sieci (Connecting Networks)

1. Hierarchiczne projektowanie sieci

2. Podłączenie do WAN

3. Połączenia typu punkt-punkt

4. Protokół Frame Relay

5. Rozwiązania Szerokopasmowe

6. Zabezpieczanie połączeń „site-to-site”

7. Monitorowanie sieci (Syslog, SNMP, NetFlow)

8. Rozwiązywanie problemów z siecią

 

Organizacja i metodyka zajęć

Czas trwania kursu: 4 moduły/semestry nauki, jeden moduł na jeden semestr akademicki.

Liczba godzin: cały kurs – 260 godzin lekcyjnych, tzn. 1 i 2 semestr po 70 godzin lekcyjnych, 3 i 4 semestr po 60 godzin lekcyjnych.

Tryb zajęć: zajęcia odbywają się raz w tygodniu (preferowany jest czwartek), 5 godzin lekcyjnych w godzinach ~16:00÷20:30 (godzina rozpoczęcia do uzgodnienia).

Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. J. Śmidowicza 69, Gdynia, budynek 353 sala nr 3.

Forma: kurs prowadzony w formie wykładów, laboratoriów na urządzeniach Cisco i symulatorze Packet Tracer oraz studiów przypadku i samokształcenia/e-learning.

Wymagania wstępne: obsługa komputera, bierna znajomość języka angielskiego, podstawy z matematyki.

Materiały szkoleniowe: dostęp do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej otrzymuje każdy uczestnik kursu z dowolnego komputera pracującego w sieci Internet, w ramach własnego konta na serwerze dydaktycznym Cisco NetAcad http://cisco.netacad.net. Materiały te są przygotowane w formie zwartych, logicznych tematów zawierających szczegółowy opis danego zagadnienia, wzbogacony o poglądowe rysunki, tabele, animacje i materiały wideo oraz liczne przykłady. W materiałach elektronicznych uczestnik znajdzie także quizy i pytania do każdego tematu. Na ogół materiały są w języku angielskim, jednak część materiałów bywa także w języku polskim. Należy mieć na uwadze, że egzamin certyfikacyjny CCNA odbywa się w języku angielskim.

Uwagi dydaktyczne: zajęcia odbywają się w grupach 10-cio osobowych, każdy uczestnik kursu ma przydzielone komputerowe stanowisko laboratoryjne z zestawem obowiązujących urządzeń Cisco. Każdy temat jest szczegółowo omawiany przez instruktora w formie wstępu teoretycznego, a następnie realizowane są ćwiczenia praktyczne na rzeczywistym sprzęcie. Laboratoria te poza wymaganym zakresem programowym obejmują także szereg dodatkowych pytań i zagadnień problemowych, rozwijających umiejętności i wiedzę kursanta. W ramach samokształcenia uczestnicy realizują zadania domowe wykorzystując do nauki konfiguracji urządzeń program symulacyjny Packet Tracer firmy Cisco oraz wykonują zadania testowe korzystając z platformy e-learningowej Cisco NetAcad.

Zaliczenie: na koniec każdego semestru kursant zdaje egzamin tzw. Final Exam

Certyfikaty: Po ukończeniu całego szkolenia w ramach kursu CCNA Routing and Switching absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na tytuł CCNA (Cisco Certified Network Associate). Egzaminy CCNA odbywają się w centrach certyfikacyjnych Pearson VUE i mają formę pytań testowych z elementami laboratoriów praktycznych. Uzyskany certyfikat jest honorowany na całym świecie. Zaliczenie egzaminu końcowego Akademii z wynikiem przynajmniej 75%  umożliwia otrzymanie zniżki na egzamin certyfikujący (aktualnie 58%).

Koszty uczestniczenia w kursie:

  • studenci i absolwenci AMW – 600zł za semestr
  • pozostałe osoby – 700zł za semestr

Uwaga: koszty uczestnictwa mogą ulec zmianie w przypadku mniejszej (lub większej) liczby uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa: Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: cisco@amw.gdynia.pl. W odpowiedzi na przesłany formularz otrzymacie Państwo od naszego pracownika informację zwrotną o zakwalifikowaniu na kurs oraz numer telefonu kontaktowego. Prosimy nie wpłacać jeszcze żadnych pieniędzy. Opłaty będą przyjmowane po pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!!!

Numer konta bankowego do wpłat za kurs:

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260